Media W 60 minut dookoła IP

  • 43
Share

Zmiany w prawie własności przemysłowej
W 2019 oraz w 2020 roku miały miejsce istotne nowelizacje ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, wprowadzające do polskiego porządku prawnego szereg rozwiązań porządkujących uzyskiwanie oraz utrzymywanie w mocy praw do znaków towarowych, wynalazków, czy wzorów. Zmiany te dotyczą m.in.:
• przesłanek uzyskania oraz przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy;
• postępowań przed sądami powszechnymi oraz przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej związanych z ochroną praw własności przemysłowej;
• rozszerzenia możliwości dochodzenia przez licencjobiorców roszczeń dotyczących naruszeń znaku towarowego.
Nowe sądy ds. własności intelektualnej
W lipcu 2020 mają również wejść w życie nowe regulacje wprowadzające tzw. sądy wyspecjalizowane do spraw własności intelektualnej. Wobec szerokiego zakresu wyłącznej kompetencji nowo tworzonych, wyspecjalizowanych sądów oraz wprowadzenia szeregu szczególnych rozwiązań i instrumentów ochrony w tym zakresie - już za kilka tygodni przedsiębiorcy znajdą się w istotnie zmienionej rzeczywistości. To nowe środowisko prawne ochrony praw własności intelektualnej warto poznać już teraz.
Kamienie milowe w orzecznictwie
2019 i 2020 rok to wreszcie szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w istotny sposób wpływają na praktykę ochrony praw własności intelektualnej.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010