Media Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

  • 43
Share
  • CMS Admin1
  • 646 media
  • uploaded September 22, 2021

Aktualnie nie sposób wyobrazić sobie prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności przetwarzania i przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Dotyczy to nie tylko podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, ale też średnich i małych przedsiębiorców, korzystających z usług chmurowych, platform komunikacyjnych, rozwiązań wspierających sprzedaż i marketing oraz szeregu innych narzędzi oferowanych przez dostawców z USA oraz innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gosporadczego.

Specjaliści z zespołu nowych technologii CMS: Tomasz Koryzma, Damian Karwala, Adriana Zdanowicz-Leśniak, Karina Zielińska-Piątkowska i Agnieszka Górecka podczas webinaru przedstawią ostatnie zmiany dotyczące międzynarodowej wymiany danych, w tym:
• nowe standardowe klauzule umowne Komisji (Standard Contractual Clauses);
• wymogi wynikające z zaleceń Europejskiej Rady Ochrony Danych;
• możliwości korzystania z innych instrumentów transferowych, w tym Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz wyjątków z art. 49 RODO;
• aktualne wymogi związane z przekazywaniem danych osobowych do Wielkiej Brytanii;
• zasady korzystania z narzędzi oferowanych przez dostawców amerykańskich.

Z tytułu uczestnictwa w webinarze adwokaci i radcowie prawni będą mieli możliwość uzyskania punktów doskonalenia zawodowego. Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać zaświadczenie, prosimy o kontakt z monika.pawłowska@cms-cmno.com

Rejestrując się na wydarzenie, mają Państwo dodatkowo możliwość zadania pytania bądź poruszania zagadnienia dotyczącego problematyki webinarium, na które postaramy się odpowiedzieć w czasie trwania spotkania lub kontaktując się z Państwem po jego zakończeniu.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010