Media Novinky ve spotřebitelském právu

  • 81
Share
Download
  • CMS UK
  • 348 media
  • uploaded December 20, 2022

Dne 7. prosince 2022 vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 374/2022 zákon novelizující občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele, který zvyšuje úroveň ochrany spotřebitele a zároveň ukládá řadu nových povinností podnikatelům. Vzhledem k tomu, že tento zákon implementoval směrnice Evropské unie již po transpoziční lhůtě, nabude účinnosti již 6. ledna 2023. Na zohlednění změn proto není mnoho času. Co nás tedy brzy čeká?

Tento webinář Vám poskytne praktický pohled na novou úpravu regulace ochrany spotřebitele a spotřebitelských smluv. Zaměřujeme se na:
• Změny v oblasti obchodních praktik (zejména na otázku slevových akcí)
• Změny dopadající na online prodejní proces (sales-path)
• Změny v oblasti práv a povinností smluvních stran
• Novou úpravu poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu
• Sankce hrozící za porušení povinnost

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010