Media Kary umowne w kontraktach budowlanych

  • 147
Share

Realizacja skomplikowanych inwestycji budowlanych wiąże się z szeregiem zagadnień prawnych, o często niejednoznacznych odpowiedziach i wieloznacznych interpretacjach. Dostępne opracowania prawne analizują problemy abstrakcyjnie i pozostawiają wiele konkretnych pytań bez odpowiedzi.

W ramach wiosennego cyklu webinariów budowlanych CMS pragniemy zmienić tę sytuację i przedstawić podstawowe zagadnienia materialnoprawne istotne z punktu widzenia realizacji umów o roboty budowlane, kierując się jednak w pierwszej kolejności Państwa potrzebami i wyrażonymi w skierowanych do nas pytaniach wątpliwościami.

Podczas webinarium porozmawiamy o:
• zasadach konstruowania kar umownych,
• karach umownych zastrzeganych w reżimie nowego prawa zamówień publicznych,
• podstawach do miarkowania kar umownych,
• najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym kar umownych,
• praktycznych aspektach obrony przed karami umownymi na przykładzie wybranych case studies.

Rejestrując się na wydarzenie, mają Państwo dodatkowo możliwość zadania pytania bądź poruszania zagadnienia dotyczącego problematyki webinarium, na które postaramy się odpowiedzieć w czasie trwania spotkania lub kontaktując się z Państwem po jego zakończeniu.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010