Media Jakie znaczenie ma ESG dla sektora budowlanego?

  • 59
Share

W ramach cyklu webinariów budowlanych CMS zajmowaliśmy się ostatnio zagadnieniami usług z zakresu zewnętrznego finansowania sporów gospodarczych, które stają się coraz popularniejsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W kolejnym webinarium z cyklu, pragniemy ponownie spojrzeć w przyszłość, tj. na tematykę ESG, która już wpływa na światową gospodarkę i przemodeluje również wiele aspektów sektora budowlanego.

Podczas spotkania przybliżymy tematykę ESG i pokażemy jej realny wymiar. Zastanowimy się, jakie konkretne wyzwania oznacza to dla sektora budowlanego i jak się do nich przygotować.

Omówimy m.in. następujące zagadnienia:

• nowe wymogi w zakresie raportowania ESG dotyczące spółek i ścieżkę dojścia do wypełniania wymogów ESG
• możliwy dalszy kierunek zaostrzania oczekiwań co do raportowania ESG
• wpływ wymogów ESG na regulowanie relacji z podmiotami z łańcucha dostaw
• taksonomia i jej znaczenie dla realizowanych inwestycji
• polityki i systemy przeciwdziałania korupcji a raportowanie ESG
• raportowanie zgłoszeń sygnalistów w kontekście ESG
• ryzyko roszczeń cywilnoprawnych w perspektywie obowiązków z zakresu ESG

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010