Media ABC sporów środowiskowych - jak sie do nich przygotować? Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

  • 50
Share

Presja regulacyjna związana z ochroną środowiska drastycznie wzrosła w ostatnich latach. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska tylko w roku 2019 przeprowadziły 47 169 kontroli i stwierdziły 6 790 naruszeń. Liczby te zwiększyły się o ponad 20% rok do roku. Wzrasta też liczba obowiązków przedsiębiorców i związanych z nimi sankcji.

Podczas trzeciego webinarium z cyklu "ABC sporów środowiskowych" nasi eksperci z praktyki prawa ochrony środowiska oraz zespołu postępowań spornych kontynuują rozmowę o ryzykach gospodarczych związanych ze sporami środowiskowymi. Tym razem przyjrzymy się tej problematyce z perspektywy postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W ramach spotkania omówimy m.in.:

• jakie sankcje administracyjne mogą być nałożone na przedsiębiorców i co można z nimi zrobić?
• czy mogę przenieść odpowiedzialność na inny podmiot?
• czy mogę wstrzymać wykonanie kary pieniężnej lub rozłożyć na raty jej płatność?
• w jakich przypadkach może dojść do wstrzymania działalności instalacji?
• co może zrobić inspekcja ochrony środowiska w czasie kontroli, a co nie jest dopuszczalne?
• jak poradzić sobie z protokołem z kontroli oraz zarządzeniem pokontrolnym?
• jak unikać najczęstszych błędów w postępowaniach administracyjnych?
• jaką strategię przyjąć na etapie skargi do sądu administracyjnego?

Prelegenci:
• Agnieszka Skorupińska - Partner
• Adam Jodkowski - Starszy prawnik
• Wojciech Szopiński - Starszy prawnik

Show More

Video CMS powered by ViMP (Corporate) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010